Prepoznavnost je izmuzljiva, če je ne zaščitite. Le registracija znamke vam omogoča, da vsem ostalim preprečite njeno uporabo. Registracija je mogoča na slovenski, evropski in mednarodni ravni.

Kako vam pomagamo?

  1. Opravimo celostno poizvedbo, da ugotovimo, ali je vaša znamka razpoložljiva za registracijo (na globalni ravni).
  2. Na podlagi dogovorjene strategije vas zastopamo pred uradi, ki skrbijo za registracijo znamk, in izvedemo vse korake za uspešno registracijo.
  3. Nudimo vsa potrebna pojasnila o tem, kako vzdrževati znamko in kako ravnati v primeru kršitev.

Pridobite si ponudbo za registracijo znamke