Model je verjetno najmanj znan in posledično pogosto pozabljen del “trojčka” pravic intelektualne lastnine avtorska pravicaznamka-model. Če ste ustvarili in prodajate izdelke lastne izdelave, zagotovo ne smete pozabiti nanj. Model namreč varuje zunanji videz izdelka in če ga pravočasno registrirate, si lahko z njim zagotovite izključno pravico, da ga uporabljate in preprečite vsem drugim, ki nimajo vašega soglasja, da ga uporabljajo. 

Spoznajte ključne značilnosti modela v desetih točkah:

  1. Model je mogoče registrirati za videz izdelka. Videz izdelka pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture oziroma materialov izdelka samega ali ornamentov na njem.
  1. Kot model je mogoče registrirati izdelek, ki je nov in ki ima individualno naravo. Nov je, če enak videz izdelka pred vložitvijo prijave za registracijo še ni bil dostopen javnosti. Pri tem bodite pozorni na dvoje: 1. preveri, ali je videz tvojega izdelka enak obstoječim (pri tem vam lahko pomagamo), in 2. poskrbite, da videza svojega izdelka ne delite z javnostjo, preden ne vložite prijave za registracijo znamke. Individualna narava videza izdelka se nanaša na celotni vtis videza izdelka, pri čemer se upošteva stopnja svobode oblikovalca pri razvoju videza izdelka.
  1. Izdelek, katerega videz je mogoče registrirati, je lahko industrijski ali obrtni izdelek, embalaža, oprema, grafični simboli in tipografske znaki, z izjemo računalniških programov. Registrirati je mogoče tudi videz kompleksnega izdelka, sestavljenega iz več sestavnih delov, ki jih je mogoče zamenjati, tako da se izdelek lahko razstavi in ponovno sestavi.
  1. Model se ne more registrirati za značilnosti izgleda izdelka, ki so povezane izključno z njegovo tehnično funkcijo. S tem bi model posegel na teren patenta, katerega namen je varovanje izuma, ki je tehnična rešitev tehničnega problema. Pri modelu torej ni pomembna funkcionalnost, temveč videz izdelka.
  1. Model ima rok trajanja največ petindvajset let od datuma vložitve prijave, pri čemer ga je potrebno podaljševati vsakih pet let.
  1. Za razliko od znamke, kjer je izjemno težko, če ne že nemogoče, preprečiti uporabe znamke drugim, če znamka ni registrirana, obstaja v EU koncept t.i. neregistriranega modela. Varstvo za neregistriran model Skupnosti se pridobi s prvim dnem, ko je razkrit javnosti v državah EU brez kakršne koli prijave in postopka za registracijo ter traja zgolj tri leta. Pravica, ki jo daje neregistriran model Skupnosti, obsega le preprečitev posnemanja varovanega modela.
  1. Od dneva, ko ste ustvarili videz izdelka, ste tudi imetnik avtorske pravice, v kolikor gre za avtorsko delo. V primeru, da registrirate model, lahko tako uživate v dvojni zaščiti.
  1. Model lahko registrirate v posameznih državah. Na voljo pa je tudi registracija modela Skupnosti, ki vam omogoča, da si z eno prijavo zagotovite zaščito v vseh državah EU. Uradna pristojbine za registracijo modela v Sloveniji vas bo stala 80,00 EUR za en videz izdelka in dodatnih 65,00 EUR za dodaten videz izdelka, če gre za prijavo z več videzi izdelkov, v EU pa 350,00 EUR za en videz izdelka. Temu je potrebno prišteti stroške zastopnika za modele, če se registracije raje ne bi lotevali sami. Pišite nam za ponudbo.
  1. Model je premoženjska pravica, kar pomeni, da jo je mogoče prodati ali z njo kako drugače razpolagati. Tako kot znamka se registriran model zares prenese šele z vpisom spremembe o imetniku v register modelov. Model se lahko licencira, s čimer uporabniku proti plačilu dovoliš uporabo videza svojega izdelka.
  1. Kot imetnik modela lahko zoper vsakogar, ki brez vašega soglasja posega v vaše pravice, ki vam jih daje registriran model, s tožbo zahtevate prepoved kršitev in bodočih kršitev, odpoklic produktov, ki kršijo vaš model, uničenje takih produktov in povrnitev škode (odškodnino), ki vam je nastala zaradi kršitev.

Imate izdelek, ki bi ga rad zaščitili pred posnemovalci? Lahko vam pomagamo z registracijo modela.

Kategorije: Model

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Avatar placeholder

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja