Znamka je ključni del vrednosti vsakega podjetja, ki svoje produkte ali storitve prodaja svojim strankam. Vendar je ta vrednost zares “oprijemljiva” in obranljiva le, če je znamka registrirana.

Spoznajte ključne značilnosti znamke v desetih točkah:

  1. Znamka omogoča, da stranke vaše produkte in storitve ločijo od drugih ponudnikov. Znamka torej pomaga preprečevati zmedo strank gleda izvora produktov in storitev. Prav zato ni mogoče registrirati znamke, ki ne omogoča razlikovanja, kot je Nakit za trgovino z nakitom. Takšna registrirana znamka bi namreč vsem drugim trgovinam z nakitom preprečevala uporabo besede nakit. To pa ne bi bilo pošteno, ne?
  1. Kot znamka se registrira znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati. Predvsem gre za besede (vključno z osebnimi imeni – primer), posamezne črke ali številke ter slike (logote) in celo tridimenzionalne podobe, kot sta oblika produkta ali embalaža.
  1. Znamka se registrira za obdobje desetih let, sicer pa nima roka trajanja. Vse dokler znamko uporabljate in plačujete pristojbino za vzdrževanje registracije (podaljševanje veljavnosti vsakih deset let), lahko uživate v pravicah, ki vam jih daje.
  1. Registrirana znamka je samo vaša (monopolna pravica, kot se temu učeno reče), zato so pisci zakonov poskrbeli, da ne bi bila preširoka. Znamka se tako registrira le za določeno produkte in storitve, ki jih je v prijavi potrebno navesti v seznamu blaga in storitev, ki je razvrščen po razredih Nicejske klasifikacije. To omogoča, da isto ime produkta uporablja tudi kdo drug na področju, ki ga vi ne naslavjate. Primer: Pikapolonica (revija) in Pikapolonica (trgovina) (obe registrirani znamki). Registrirane znamke se lahko tudi prekrivajo (ista ali enaka znamka za iste produkte in storitve), če imetnika prve registrirane znamke to posebej ne moti ali če se tako dogovorita.
  1. Znamka vam daje izključno pravico do njene uporabe. Vsem drugim, ki nimajo vašega soglasja, lahko preprečite, da uporabljajo znak, ki je enak ali podoben vaši znamki za enake ali podobne produkte in storitve. Med drugim to pomeni, da lahko prepovedujete drugim, da bi na svojih produktih ali embalažah uporabljali vašo znamko ter uporabljali znamko na poslovni dokumentaciji (npr. ponudbah) in v oglaševanju.
  1. Pravice iz znamke imajo tudi določene omejitve. Tako s svojo znamko Janez ne morete preprečevati osebam, ki jim je ime Janez, da bi uporabljali svoje ime (tudi to ne bi bilo pošteno, ne?). Prav tako ne morete prepečevati uporabe enake ali podobne znamke tistim, ki so tako znamko uporabljali še preden ste vi vložil prijavo za registracijo znamke. Prav zato z registracijo znamke ni pametno čakati predolgo – kaj hitro je lahko na trgu kopica ponudnikov, ki uporabljajo enako ali podobno ime, vi pa jim tega ne morete preprečevati.
  1. Znamke so z nekaj izjemami, kot je znamka EU, geografsko omejene na teritorij države, v kateri so registrirane. Registrirana znamka v Sloveniji vam tako ne bo prav veliko pomagala v primeru, da v Avstriji začne vašo znamko uporabljati kdo drug.
  1. Znamka je premoženjska pravica, kar pomeni, da jo je mogoče prodati ali z njo kako drugače razpolagati. Verjetno ni presenečenje, da se registrirana znamka zares prenese šele z vpisom spremembe o imetniku v register znamk (podobno kot prodaja in nakup nepremičnine). Znamko se lahko licencira (znamka ostane vam, nekdo drug pa jo izkorišča v zameno za plačilo licenčnine – podobno kot najem stanovanja.).
  1. Stroški registracije znamke so odvisni od števila razredov Nicejske klasifikacije, za katere se znamka registrira. Uradne pristojbine za registracijo znamke v Sloveniji te bodo za tri razrede stale 250,00 EUR, v EU pa 850,00 EUR za en razred. Temu je potrebno prišteti stroške zastopnika za znamke, če se registracije raje ne bi lotevali sami. Piši nam za ponudbo.
  1. Kot imetnik registrirane znamke lahko zoper vsakogar, ki brez vašega soglasja posega v vašega pravice, ki vam jih daje registrirana znamka, s tožbo zahtevate prepoved kršitev in bodočih kršitev, odpoklic produktov, ki kršijo vašo znamko, uničenje takih produktov in povrnitev škode (odškodnino), ki vam je nastala zaradi kršitev. Registrirana znamka je torej učinkovito orožje zoper vsakogar, ki bi pomislil na to, da bi si “izposodil” vaše ime, logo ali slogan.

Je čas za registracijo vaše znamke? Odgovor lahko najdete v tem prispevku ali se nam oglasite.

Kategorije: Znamka

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja