Med vsemi pravicami intelektualne lastnine, ki varujejo ustvarjalnost, je avtorska pravica tista, ki jo morate kot ustvarjalka ali ustvarjalec še najbolje poznati. Avtorska pravica je namreč tista, ki varuje večino vaših del.

Spoznajte ključne značilnosti avtorske pravice v desetih točkah:

 1. Avtorska pravica je pravica, ki obstaja na različnih literarnih, umetniških in znanstvenih delih. To jo razlikuje od znamke, ki (med drugim) varuje ime, logotip in slogan, in modelom, ki varuje zunanji izgled izdelka. Včasih je meja med avtorsko pravico ter znamko in modelov lahko precej zabrisana. Če ste v dvomu, se nam oglasite.
 1. Avtorska dela so intelektualne stvaritve (brez rabe možgančkov pri teh stvaritvah torej ne gre), ki morajo biti izražene na kakršnikoli način (ideje v glavi, čeprav so še tako revolucionarne, ne uživajo varstva, kot boste lahko spoznali v nadaljevanju). Avtorska dela so na primer:
 • pisana dela, kot so romani, članki, blogi, priročniki in pa tudi računalniški programi;
 • glasbena dela;
 • fotografska in avdiovizualna dela;
 • likovna dela, dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
 • arhitekturna dela.

Seznam seveda ni zaključen. Če imate v rokah izraženo intelektualno stvaritev, imate najverjetneje opravka z avtorskim delom. Če ste v dvomu, se nam oglasite.

 1. Ok, kaj potemtakem niso avtorska dela? Ideje (zdaj že veste, da mora biti stvaritev izražena, da gre za avtorsko delo), načela, odkritja (slednja so v domeni patentov), besedila zakonov in sodb ter ljudske književne in umetniške stvaritve (ker so njihovi avtorji verjetno že nekaj časa pod rušo oziroma neznani). Največkrat se med avtorska dela ne štejeta tudi ime produkta ali storitve in slogan, saj te varujejo znamke.
 1. Avtorska pravica nastane s stvaritvijo avtorskega dela – za njen nastanek (za razliko od znamke in modela) ni potrebna nobena formalnost, kot je na primer registracija. Kot zanimivost je vredno omeniti, da je v določenih pravnih okoljih (npr. ZDA) registracija avtorske pravica možna in največkrat tudi priporočena.
 1. Primarni namen avtorske pravice je varstvo pred izkoriščanjem sadov dela avtorja in varstvo pred posnemanjem. Avtorska pravica je torej vaše orožje proti posnemovalcem in drugim lenuhom, ki bi radi želi to, kar ste vi posejali.
 1. Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu, ki jo sestavljajo moralne avtorske pravice (pravice, ki so vezane na duhovno in osebno vez avtorja z delom in so neprenosljive) ter materialne avtorske pravice (npr. pravice do reproduciranja, distribuiranja in predelave) in druge pravice avtorja, ki jih je mogoče prenesti ter varujejo premoženjske interese avtorja. Zaradi enovitosti avtorske pravice, ki vsebuje tudi neprenosljive moralne pravice, je kot celote ni mogoče prenesti (npr. prodati) ali licencirati drugim.
 1. Materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja je mogoče prenesti posamično ali skupaj, prenos pa se lahko vsebinsko (za določen namen), časovno (za nedoločen ali določen čas) in prostorsko (za ves svet ali le za izbrane države) omeji, kar daje avtorju možnost, da omeji prenos v obsegu, ki ga stranka dejansko potrebuje. Prvi imetnik avtorske pravice je avtor. Ampak pozor, v primeru, da je avtor ustvaril delo v službi, je prvi imetnik materialnih avtorskih pravic praviloma delodajalec.
 1. V primeru kršitve izključnih pravic, ki jih daje avtorska pravica avtorju (oziroma drugemu imetniku, če jih je ta prenesel), se lahko zahteva sodno varstvo, in sicer se lahko zahteva prenehanje kršitev, odprava posledic kršitev, prepoved nadaljnjih kršitev in povrnitev škode, ki je nastala zaradi kršitev (medklic: ne pozabi na to točko, če te kdaj zamika uporaba drugih avtorskih del brez dovoljenja avtorja).
 1. Imetnik avtorskih pravic lahko avtorsko delo opremi z znakom © pred svojim imenom ali imenom podjetja in letom prve objave. Čeprav takšna oznaka nima vpliva na nastanek in varstvo avtorske pravice, je vsekakor priporočena, ko je to mogoče.
 1. Avtorska pravica ima omejen rok trajanja. Traja najdlje za čas avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti, kar jo loči od modela, ki traja največ 25 let, in znamke, ki ob pogoju, da se jo pravočasno podaljša, lahko trajana neomejeno dolgo.

Preverite, kako vam lahko pomagamo pri varovanju vaših avtorskih del in avtorskih pravic.


0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja